Forni-Gem és una empresa creada el 1996 per Montse Ferrer Coma i Marta Soriano Clemente, gemmòlogues per la Universitat de Barcelona i per la Gemmological Association of Great Britain de Londres.

Després de diversos anys treballant en diferents sectors del món de la joieria,  vam establir-nos en un despatx on començàrem treballant amb diversos productes relacionats amb joieria per acabar especialitzant-nos en l’extens món de les gemmes i els minerals.Forni-Gem es una empresa creada en 1996 por Montse Ferrer Coma y Marta Soriano Clemente, gemólogas por la Universidad de Barcelona y por la Gemmological Association of Great Britain de Londres.

Después de varios años trabajando en diferentes sectores del mundo de la joyería, decidimos establecernos en un despacho donde empezamos trabajando con diversos productos relacionados con joyería para acabar especializándonos en el extenso mundo de las gemas y los minerales.

Forni-Gem is a company created in 1996 by Montse Ferrer Coma and Marta Soriano Clemente, gemologists of the University of Barcelona and the Gemmological Association of Great Britain in London. 

After several years working in various sectors in the world of jewelry, we established ourselves in an office where we began working with various products related to jewelry to finish specialize in the extensive world of gems and minerals.